Koło badacza-ekologa.

Prowadząca: mgr Barbara Pasiuk;

 

     Program Koła badacza - zoologa jest przeznaczony  dla dzieci wykazujących zainteresowania przyrodnicze, proekologiczne i techniczne. Jego treści pozwalają na  poszerzenie wiadomości i umiejętności, które nie będą realizowane w trakcie zajęć z całą grupą przedszkolną ze względu na ograniczenia czasowe oraz charakter zajęć – ćwiczenia, badania, doświadczenia. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu ( 2 razy część badawcza i 2 razy część zoologiczna).

Pozwala on zwrócić uwagę dzieci na otaczający świat, zainteresowanie jego pięknem i ochroną jego zasobów. Pobudza również aktywność dzieci do stawiania hipotez, weryfikowania ich, wyciągania wniosków, korzystania i wykonywania urządzeń badawczych, rozwija procesy logicznego i twórczego myślenie. Uczy współdziałania w zespole, kształtuje właściwe postawy i charakter małego człowieka. W trakcie roku szkolnego, program będzie modyfikowany i dostosowywany do aktualnej sytuacji - zainteresowania dzieci, ciekawe wydarzenia przyrodniczo - techniczne ( w tym zjawiska pogodowe, związane z porą roku, ciekawe znaleziska, możliwości dzieci itp.)

 

CEL GŁÓWNY:  rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, technicznych i postaw proekologicznych.

 

 

CELE EDUKACYJNE:

- rozwijanie zainteresowania przyrodą;

- rozumienie zjawisk i przemian zachodzących w przyrodzie;

- dochodzenie do wiedzy drogą obserwacji i pomiaru;

- uczenie się wnioskowania i uogólniania;

- interpretowanie zjawisk przyrodniczych;

- dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych;

- pobudzanie naturalnej ciekawości dziecka;

 

Dla ułatwienia sobie pracy i aby Państwo szybciej docierali do najnowszych informacji i wydarzeń KOŁA BADACZA EKOLOGA - OD DNIA 10 MAJA 2019, najnowsze informacje będę zamieszczać TU - czyli bezpośrednio pod tym wpisem:).

 

Moje informacje trochę się mieszają, postaram się coś z tym zrobić i proszę o cierpliwość.

 

08 październik 2021

Pierwsze spotkanie badaczy  z grupy III za nami. Wykonaliśmy kilka zabaw dotyczących jesiennych kolorów a także nie obyło się bez jesiennej herbatki czyli zrobiliśmy sobie mały deszczyk. Temat parowania i skraplania okazał się bardzo ciekawy. Przeprowadziliśmy także badania drzew na placu- to tak z okazji Światowego Dnia Drzewa. Było fajnie:).

 

 

 

 w poprzednim roku szkolnym

Pożegnania nadszedł czas

10 czerwiec 2022Ptaki, ssaki, owady

20 maj 2022 - Grupa III i V.

Wysadzamy rośliny

Zajęcia odbywały się: 11,13 maja 2022.Co z tym majem, co z tą pogodą?

06 maj 2022 grupa 5 Latków.