Flażolety

 

      W średniowieczu nazwą flażolet  określano cienki flet podłużny z sześcioma otworami palcowymi i skalą rozpoczynającą się od dźwięku d2, o długości o połowę mniejszej od poprzecznego fletu.

      W Polsce znany w XVIII / XIX w. jako FLECIK POLSKI.

      Nauka gry na flażolecie wspomagana jest przez umieszczone pod zapisem nutowym tabulatury. Tabulatura to graficzny zapis tego, co w danym momencie trzeba zrobić z instrumentem - jakie dziurki mają zostać przykryte.

      Dziecko mając przed sobą dwa języki (zapis nutowy i tabulaturę) bardzo szybko i bez trudu uczy się czytać nuty.

Plan Koła Flażoletowego w roku szkolnym 2018/19:

Cele ogólne:

 • Rozwój umiejętności muzycznych
 • Przygotowanie do czynnego uczestnictwa w kulturze muzycznej
 • Czerpanie radości z muzykowania
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz współdziałanie w grupie
 • Kształtowanie właściwych postaw i cech: wytrwałe dążenie do celu, przezwyciężanie trudności – wzbogacenie osobowości dziecka

 

Cele szczegółowe:

 • Zapoznanie z budową flażoletu
 • Poznawanie zasad gry na flażolecie
 • Zaznajamianie ze znaczeniem tabulatury oraz sposobem korzystania z niej
 • Poznawanie podstawowych symboli i terminów muzycznych: klucz wiolinowy, pięciolinia, nuty, pauzy, rytm,  takty...
 • Śpiewanie prostych piosenek popularnych, ludowych, patriotycznych, dziecięcych, kolęd, poznawanie pląsów oraz utworów muzyki klasycznej
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo - oddechowej

Procedury osiągania celów:

 • Praca z wybraną do zespołu grupą dzieci
 • Praca indywidualna
 • Praca w parach
 • Ćwiczenie w domu
 • Prezentacje publiczne dzieci

Plan szczegółowy:

IX.

 • Wyłonienie kandydatów do koła flażoletowego
 • Zakupienie instrumentów

      X.

 • Budowa i konserwacja instrumentu
 • Wprowadzenie terminów muzycznych: pięciolinia, klucz wiolinowy, nuty, wartości nut
 • Poznanie nut: si, la, sol
 • Wprowadzenie tabulatury
 • Pokazanie palcowania, sposobu wydobywania dźwięku, oddychania
 • Piosenka: „Marysia ma małego baranka”

      XI.

 • Poznanie nut: fa, mi, re
 • Ćwiczenie: oddechu, artykulacji, zadęcia
 • Granie wprawek muzycznych z nut i z tabulaturą
 • Ćwiczenie piosenki „Marysia ma małego baranka”
 • Wprowadzenie kolędy: „Mizerna cicha”

      XII.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie: oddechu, artykulacji, zadęcia
 • Granie wprawek muzycznych z nut i z tabulaturą
 • Ćwiczenie kolędy „Mizerna cicha”
 • Wprowadzenie kolędy: „Jezusa narodzonego”
 • Prezentacja zespołu na przedszkolnych jasełkach

        I.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie: oddechu, artykulacji, zadęcia
 • Ćwiczenie kolęd „Mizerna cicha”, „Jezusa narodzonego”
 • Wprowadzenie piosenki „Mam chusteczkę haftowaną”
 • Prezentacja zespołu na Dniu Babci i Dziadka

        II.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie: oddechu, artykulacji, zadęcia
 • Ćwiczenie piosenki „Mam chusteczkę haftowaną”
 • Wprowadzenie II wersji piosenki „Marysia ma małego baranka”
 • Wprowadzenie piosenki „Kurki trzy”

        III.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie piosenek: „Marysia ma małego baranka” wersja I i II, „Mam chusteczkę haftowaną”, „Kurki trzy”
 • Wprowadzenie piosenki „Na Dzień Matki” (I. Pfeiffer)

        IV.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie piosenek: „Marysia ma małego baranka” wersja I i II, „Mam chusteczkę haftowaną”, „Kurki trzy”, „Na Dzień Matki”
 • Wprowadzenie utworu C. Orffa „Kołysanka”

       V.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie piosenek: „Marysia ma małego baranka” wersja I i II, „Mam chusteczkę haftowaną”, „Kurki trzy”, „Na Dzień Matki”
 • Ćwiczenie utworu C. Orffa „Kołysanka”
 • Wprowadzenie fragmentu utworu C. Orffa „Kołysanka” na metalofonie oraz ostinata na dzwonkach
 • Wprowadzenie piosenki patriotycznej „Na Nowej Górze” (zapis Oskar Kolberg)
 • Prezentacja zespołu na Dniu Rodziny

       VI.

 • Ćwiczenie piosenek: „Marysia ma małego baranka” wersja I i II, „Mam chusteczkę haftowaną”, „Kurki trzy”, „Na Dzień Matki”, „Na Nowej Górze”
 • Ćwiczenie utworu C. Orffa „Kołysanka” z metalofonem i z akompaniamentem dzwonków
 • „Oda do radości” L. v. Beethoven dla najzdolniejszych
 • Prezentacja zespołu na zakończenie roku szkolnego

Uwagi o realizacji:

 • Kolejność utworów może ulec zmianie
 • Niektóre piosenki i utwory magą zostać zastąpione innymi propozycjami
 • W miarę potrzeb dzieci poznają więcej nut niż w/w sześć podstawowych

                                                                                                               Opracowanie i prowadzenie:

                                                                                                                nauczycielka grupy II (p. Ania)

Regulamin Koła Flażoletowego:

 

 1. Dzieci do Koła Flażoletowego wybiera nauczycielka prowadząca koło w porozumieniu z nauczycielkami grupy
 2. Rodzice i dzieci muszą wyrazić zgodę na udział w zajęciach fakultatywnych Koła Flażoletowego
 3. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają jedną godzinę zegarową
 4. Nauczycielka prowadząca koło może wypisać uczestnika z koła w przypadku: braku oczekiwanych postępów dziecka, braku predyspozycjj psycho-fizycznych uniemożliwiających uczestniczenie dziecka w zajęciach dodatkowych z flażoletu
 5. Dzieci oraz ich rodzice mogą zrezygnować z udziału w zajęciach z koła jeżeli nie spełniają one ich oczekiwań
 6. Uczestnicy Koła Flażoletowego ćwiczą wybrane przez prowadzącą piosenki w domu w formie "pracy domowej"
 7. W cotygodniowych zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe bez żadnych objawów infekcji górnych dróg oddechowych
 8. O doborze metod, form pracy, repertuaru, realizacji planu, wyborze solistów, prezentacji zespołu, decyduje nauczycielka prowadząca koło
 9. Czyszczeniem i konserwacją instrumentu zajmują się rodzice

 

 

 

OTO KILKA ZDJĘĆ Z NASZEGO KONCERTOWEGO DEBIUTU

Na przedszkolnych jasełkach oraz w kościele św. Kazimierza w Białymstoku zespół zagrał dwie kolędy: Mizerna cicha i Jezusa Narodzonego

 

 

 

 

 

W maju z okazji Dnia Rodziny w gr. IV zespół flażoletowy zagrał następujące piosenki:

-  "Marysia ma małego baranka" - solo na flażolecie zagrała Rita i Hania

- "Mam chusteczkę haftowaną" - solo na flażolecie zagrała Liliana

-  "Pojedziemy na łów"

 

 

W czerwcu na zakończenie roku szkolnego w gr. IV i V zespół zagrał:

-  "Kurki trzy" - piosenka dziecięca - solo na flażolecie zagrała Maja i Karolina

- "Na nowej górze" - XIX wieczna piosenka wojskowa

- Bouree - taniec starofrancuski - wstęp solo zagrała Rita

 

Plan Koła Flażoletowego na rok szkolny 2019/20

 

      W średniowieczu nazwą flażolet  określano cienki flet podłużny z sześcioma otworami palcowymi i skalą rozpoczynającą się od dźwięku d2, o długości o połowę mniejszej od poprzecznego fletu.

      W Polsce znany w XVIII / XIX w. jako FLECIK POLSKI.

      Nauka gry na flażolecie wspomagana jest przez umieszczone pod zapisem nutowym tabulatury. Tabulatura to graficzny zapis tego, co w danym momencie trzeba zrobić z instrumentem - jakie dziurki mają zostać przykryte.

      Dziecko mając przed sobą dwa języki (zapis nutowy i tabulaturę) bardzo szybko i bez trudu uczy się czytać nuty.

 

Cele ogólne:

 • Rozwój umiejętności muzycznych
 • Przygotowanie do czynnego uczestnictwa w kulturze muzycznej
 • Czerpanie radości z muzykowania
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz współdziałanie w grupie
 • Kształtowanie właściwych postaw i cech: wytrwałe dążenie do celu, przezwyciężanie trudności – wzbogacenie osobowości dziecka

 

Cele szczegółowe:

 • Zapoznanie z budową flażoletu
 • Poznawanie zasad gry na flażolecie
 • Zaznajamianie ze znaczeniem tabulatury oraz sposobem korzystania z niej
 • Poznawanie podstawowych symboli i terminów muzycznych: klucz wiolinowy, pięciolinia, nuty, pauzy, rytm,  takty...
 • Śpiewanie prostych piosenek popularnych, ludowych, patriotycznych, dziecięcych, kolęd, poznawanie pląsów oraz utworów muzyki klasycznej
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowo - oddechowych

 

Procedury osiągania celów:

 • Praca z wybraną do zespołu grupą dzieci
 • Praca indywidualna
 • Praca w parach
 • Ćwiczenie w domu
 • Prezentacje publiczne dzieci

Plan szczegółowy:

IX.

 • Wyłonienie kandydatów do koła flażoletowego
 • Zakupienie instrumentów

      X.

 • Budowa i konserwacja instrumentu
 • Wprowadzenie terminów muzycznych: pięciolinia, klucz wiolinowy, nuty, wartosci nut
 • Poznanie nut: si, la, sol
 • Wprowadzenie tabulatury
 • Pokazanie palcowania, sposobu wydobywania dźwięku, oddychania
 • Piosenka: „Marysia ma małego baranka”

      IX.

 • Poznanie nut: fa, mi, re
 • Ćwiczenie: oddechu, artykulacji, zadęcia
 • Granie wprawek muzycznych z nut i z tabulaturą
 • Ćwiczenie piosenki „Marysia ma małego baranka”
 • Wprowadzenie kolędy: „Anioł pasterzom mówił”

      XII.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie: oddechu, artykulacji, zadęcia
 • Granie wprawek muzycznych z nut i z tabulaturą
 • Ćwiczenie kolędy „Anioł pasterzom mówił”
 • Prezentacja zespołu na przedszkolnych jasełkach

        I.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie: oddechu, artykulacji, zadęcia
 • Ćwiczenie kolęd „Anioł pasterzom mówił”
 • Wprowadzenie piosenki „Jawor, jawor”
 • Prezentacja zespołu na Dniu Babci i Dziadka

        II.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie: oddechu, artykulacji, zadęcia
 • Ćwiczenie piosenki „Jawor, jawor”
 • Wprowadzenie II wersji piosenki „Marysia ma małego baranka”
 • Wprowadzenie piosenki „Siedzi sobie zając”

        III.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie piosenek: „Marysia ma małego baranka” wersja I i II, „Jawor, jawor”, „Siedzi sobie zając”
 • Wprowadzenie piosenki „Gawron”

        IV.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie piosenek: „Marysia ma małego baranka” wersja I i II, „Jawor, jawor”, „Siedzi sobie zając”, „Gawron”
 • Wprowadzenie piosenki „Pada deszcz”

 

       V.

 • Utrwalanie nut na pięciolinii i flażolecie
 • Ćwiczenie piosenek: „Marysia ma małego baranka” wersja I i II, „Jawor,jawor”, „Siedzi sobie zając”, „Gawron”, „Pada deszcz”
 • Wprowadzenie akompaniamentu do piosenki „Pada deszcz” w formie ostinata na metalofonie i na dzwonkach
 • Wprowadzenie piosenki ludowej „Z tamtej strony jeziora”
 • Prezentacja zespołu na Dniu Rodziny

       VI.

 • Ćwiczenie piosenek: „Marysia ma małego baranka” wersja I i II, „Jawor, jawor”, „Siedzi sobie zając”, „gawron”, „Pada deszcz”, Z tamtej strony jeziora”
 • Ćwiczenie piosenki „Pada deszcz” z metalofonem i z akompaniamentem dzwonków
 •  „Sto lat” – nauka piosenki popularnej
 • Prezentacja zespołu na zakończenie roku szkolnego

Uwagi o realizacji:

 • Kolejność utworów może ulec zmianie
 • Niektóre piosenki i utwory magą zostać zastąpione innymi propozycjami
 • W miarę potrzeb dzieci poznają więcej nut niż w/w sześć podstawowych

 

  Opracowanie i prowadzenie:

                                                                                                                nauczycielka grupy III (p. Ania)

Regulamin Koła Flażoletowego:

 

 1. Dzieci do Koła Flażoletowego wybiera nauczycielka prowadząca koło w porozumieniu z nauczycielkami grupy
 2. Rodzice i dzieci muszą wyrazić zgodę na udział w zajęciach fakultatywnych Koła Flażoletowego
 3. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają jedną godzinę zegarową
 4. Nauczycielka prowadząca koło może wypisać uczestnika z koła w przypadku: braku oczekiwanych postępów dziecka, braku predyspozycjj psycho-fizycznych uniemożliwiających uczestniczenie dziecka w zajęciach dodatkowych z flażoletu
 5. Dzieci oraz ich rodzice mogą zrezygnować z udziału w zajęciach z koła jeżeli nie spełniają one ich oczekiwań
 6. Uczestnicy Koła Flażoletowego ćwiczą wybrane przez prowadzącą piosenki w domu w formie "pracy domowej"
 7. W cotygodniowych zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe bez żadnych objawów infekcji górnych dróg oddechowych
 8. O doborze metod, form pracy, repertuaru, realizacji planu, wyborze solistów, prezentacji zespołu, decyduje nauczycielka prowadząca koło
 9. Czyszczeniem i konserwacją instrumentu zajmują się rodzice

  

Do Zespołu Flażoletowego w roku szkolnym 2019/2020 należy sześć dziewczynek z gr. V - Ola, Zuzia, Ala, Liliana, Milena i Ania. Zespół zadebiutowała na przedszkolnych jasełkach w grudniu 2019 roku, gdzie zagrał dwa utwory: "Marysia ma małego baranka" oraz "Anioł pasterzom mówił". 16.01.20. wystąpił na Dniu Babci i Dziadka. Oto kilka zdjęć z tego koncertu.