tu kiedyś będzie logo przedszkola
Przedszkole Samorządowe nr 56
ul. Gen. J. Hallera 38
15-814 Białystok
tel.: 85 654 42 48

Przedszkole Samorządowe nr 56 w Białymstoku

Koło badacza-zoologa.

Prowadząca: mgr Barbara Pasiuk, mgr Sylwia Jadczuk;

 

     Program Koła badacza - zoologa jest przeznaczony  dla dzieci wykazujących zainteresowania przyrodnicze, proekologiczne i techniczne. Jego treści pozwalają na  poszerzenie wiadomości i umiejętności, które nie będą realizowane w trakcie zajęć z całą grupą przedszkolną ze względu na ograniczenia czasowe oraz charakter zajęć – ćwiczenia, badania, doświadczenia. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu ( 2 razy część badawcza i 2 razy część zoologiczna).

Pozwala on zwrócić uwagę dzieci na otaczający świat, zainteresowanie jego pięknem i ochroną jego zasobów. Pobudza również aktywność dzieci do stawiania hipotez, weryfikowania ich, wyciągania wniosków, korzystania i wykonywania urządzeń badawczych, rozwija procesy logicznego i twórczego myślenie. Uczy współdziałania w zespole, kształtuje właściwe postawy i charakter małego człowieka. W trakcie roku szkolnego, program będzie modyfikowany i dostosowywany do aktualnej sytuacji - zainteresowania dzieci, ciekawe wydarzenia przyrodniczo - techniczne ( w tym zjawiska pogodowe, związane z porą roku, ciekawe znaleziska, możliwości dzieci itp.)

 

CEL GŁÓWNY:  rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, technicznych i postaw proekologicznych.

 

 

CELE EDUKACYJNE:

- rozwijanie zainteresowania przyrodą;

- rozumienie zjawisk i przemian zachodzących w przyrodzie;

- dochodzenie do wiedzy drogą obserwacji i pomiaru;

- uczenie się wnioskowania i uogólniania;

- interpretowanie zjawisk przyrodniczych;

- dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych;

- pobudzanie naturalnej ciekawości dziecka;

ZAJĘCIA I - 05 X 2018

POZNAJMY SIĘ czyli jesienna herbatka i deszczowa wpadka!

   Pierwsze zajęcia zaczęliśmy od prezentacji siebie i swoich zainteresowań - to bardzo ważne, bo od tego zależy czym będziemy zajmowali się na kolejnych spotkaniach. Zaparzyliśmy owocową herbatkę - dzieciaki z zainteresowaniem obserwowały parowanie wody. Pierwszy deszczyk, ale bardzo mały powstał na lupie:). Kolejne to już prawdziwe ulewy, na spodeczkach którymi przykryliśmy kubeczki - badacze doskonale wyciągali wnioski, ale także świetnie popisali się wiedzą dotyczącą wykorzystania pary w codziennym życiu - to jest właśnie ta wnikliwość dziecięcej obserwacji. Czyli co? Parowanie i skraplanie. Jak powstaje deszcz - to nie są już tajemnice! Na tych zajęciach dzieci złożyły obietnicę, że nie będą same wykonywały niebezpiecznych badań i doświadczeń. Tak do życia została powołana DRUŻYNA RRR lub 3 R - RAZEM PRZYGOTOWUJEMY, RAZEM BADAMY I RAZEM SPRZĄTAMY! Oczywiście dzieciaki zobaczyły też część urządzeń i przyborów, których będziemy używać - wiadomo mikroskopy wzbudziły największe zainteresowanie.

   

ZAJĘCIA II - 12 X 2018.

Tego dnia odbyło się pierwsze spotkanie z klubowiczami zoologami. W tym roku będziemy zajmować się tymi zwierzętami, które żyły dawno, dawno temu w prehistorii. A skąd o nich wiemy? Z wykopalisk i skamielin. Prehistoria, dinozaury i skamieniałości to jeden z ulubionych tematów zabaw dzieci w wieku przedszkolnym.  Niestety dość trudno znaleźć prawdziwe skamieliny;) My zrobiliśmy współczesne odciski roślin w masie solnej– fascynująca zabawa na świeżym powietrzu!

    Do zobaczenia następnym razem, kiedy to zajmiemy się jednym ze zwierząt, które żyło wśród dinozaurów choć nim nie było a na dodatek można go na co dzień spotkać w okolicach wód i łąk.

 

 
kola