tu kiedyś będzie logo przedszkola
Przedszkole Samorządowe nr 56
ul. Gen. J. Hallera 38
15-814 Białystok
tel.: 85 654 42 48

Przedszkole Samorządowe nr 56 w Białymstoku

 Zajęcie otwarte w grupie V

Dn.6.11. 2019 r. w grupie V odbyło się zajęcie otwarte dla Rodziców pt.: "Przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania". Starszacy doskonale poradzili sobie ze wszystkimi przygotowanymi zadaniami:  rozpoznawali swoją wizytówkę, odtwarzali napis imienia za pomocą liter, układali liczby według wzrastającej liczebności, przeliczali ilość sylab w wyrazie i dokładali do odpowiedniej liczby, rozpoznawali figury geometryczne, układali je wg wzoru zademonstrowanego przez chwilę, bądź według instrukcji słownej nauczyciela. Układali obrazek z części w całość, a następnie rysowali do słuchanej muzyki. Przybyłych gości wprowadzili w nastrój śpiewając przepięknie „Jesienną kołysankę”. W drugiej części spotkania przedszkolacy bawili się na dywanie interaktywnym.
Na zakończenie spotkania złożyli uroczyste ślubowanie:

„Ślubuję być dobrym przedszkolakiem,

 obiecuję dbać o dobre imię swojej grupy i przedszkola.

 Będę dobrym kolegą, przyjacielem roślin i zwierząt.

 Nauką i zachowaniem chcę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.”

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 wydarzenia / 2019-2020