tu kiedyś będzie logo przedszkola
Przedszkole Samorządowe nr 56
ul. Gen. J. Hallera 38
15-814 Białystok
tel.: 85 654 42 48

Przedszkole Samorządowe nr 56 w Białymstoku

,,Muzeum Wojska - warto tam być" (grupa IV)

Dzieci z grupy IV-tej uczestniczyły w zajęciach w Muzeum Wojska. Przedszkolaki poznały legendę o powstaniu Białegostoku i Tykocina. Wykonały prace plastyczne związane z powstaniem miast. Rozmowa z prowadzącym rozbudziła ciekawość dzieci związaną z historią naszego miasta i okolicy.

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 wydarzenia / 2018-2019