tu kiedyś będzie logo przedszkola
Przedszkole Samorządowe nr 56
ul. Gen. J. Hallera 38
15-814 Białystok
tel.: 85 654 42 48

Przedszkole Samorządowe nr 56 w Białymstoku

Wernisaż.

   W dniu 07 czerwca 2018 roku odbył się Wernisaż Prac Plastycznych powstałych na kółku plastycznym w roku szkolnym 2017/2018 jako podsumowanie realizacji Innowacji Programowej pt "Twórczy przedszkolak". Podczas wystawy, zaproszeni rodzice mogli podziwiać "dzieła" małych artystów oraz poznać techniki jakie zastosowano przy wykonywaniu danej pracy. Dzieci za swoją pracę i zaangażowanie otrzymały piękne dyplomy i nagrody książkowe. Na zakończenie uroczystości rodzice wraz ze swoimi dziećmi wspólnie wykonali prace plastyczne, do obejrzenia których serdecznie zapraszamy.

 


Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 wydarzenia / 2017-2018