tu kiedyś będzie logo przedszkola
Przedszkole Samorządowe nr 56
ul. Gen. J. Hallera 38
15-814 Białystok
tel.: 85 654 42 48

Przedszkole Samorządowe nr 56 w Białymstoku

W MDK - "Co wydarzyło się w Manko?".

Co się wydarzyło w Manko” to tytuł spektaklu, który obejrzały dzieci z grupy V i IV w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku w dniu 09.06.16.. Widowisko teatralne powstało wg pomysłu aktorów z Teatru Małego Widza w Warszawie na zlecenie Narodowego Banku Polskiego i dotyczyło tematyki pieniądza: jego zarabiania, wydatkowania, popytu, podarzy, konsumpcji. Ten trudny i skomplikowany temat został przez twórców ujęty w niezwykle przystępny i dowcipny sposób tak, by każdy przeciętny widz, nawet ten najmłodszy, mógł zrozumieć mechanizmy i procesy rządzone światem finansów. Nawet termin „dziura budżetowa” stał się nagle jasny i przejrzysty! Ten pouczający spektakl był przede wszystkim znakomitym i artystycznym widowiskiem. Dziękujemy mamie Michała R. z gr. IV, że mogliśmy je nieodpłatnie obejrzeć.

Serdeczne podziękowania składamy również wszystkim pracownikom MDK za umożliwienie obejrzenia wystawy pt.: „ Wiosna artystyczna”.

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 wydarzenia / 2015-2016