tu kiedyś będzie logo przedszkola
Przedszkole Samorządowe nr 56
ul. Gen. J. Hallera 38
15-814 Białystok
tel.: 85 654 42 48

Przedszkole Samorządowe nr 56 w Białymstoku

Rozgrywki warcabowe

Dnia 20.11. 19 r. gościliśmy absolwenta przedszkola- Piotrka. Chłopiec w ubiegłym roku uczęszczał na zajęcia koła warcabowego. Piotrek grał ze swoimi młodszymi kolegami w warcaby. Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy ponownie.J

 

 

Rok szkolny 2019/20

PLAN KOŁA WARCABOWEGO

W naszym przedszkolu drugi już rok funkcjonuje koło warcabowe. Uczestniczą w nim dzieci pięcio- i sześcioletnie. Nauka gry w warcaby to doskonała możliwość do stymulowania rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka. Grając dzieci nabywają umiejętności tj.: przewidywania następstw, tworzenia strategii, logicznego myślenia, cierpliwości  a przede wszystkim respektowania przyjętych zasad, zgodnej współpracy, rywalizacji. Uczą się wówczas gdy wygrywają, ale również gdy przyjmują porażkę, potrafią się z nią pogodzić.

Prowadząca: mgr Danuta Dziejma

Czas trwania:  0,5 godz. raz w tygodniu

Uczestnicy: dzieci z grupy IV i V

Cel główny: wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie rozbudzania zaciekawienia dzieci grą w warcaby,  poznania i wyrażania siebie podczas spotkań warcabowych oraz jako  przyjemne spędzanie czasu wolnego z rodziną i kolegami.

Cele szczegółowe:

- zapoznanie z zasadami gry, poznawanie i bogacenie słownika terminów warcabowych,

- rozwijanie aktywności twórczej,

-rozwijanie pamięci i uwagi oraz doskonalenie wyobraźni wzrokowej
  i koncentracji,

- rozbudzenie zaciekawienia grą w warcaby,

- rozwijanie myślenia logiczno-wyobrażeniowego,

- rozwijanie poczucia obiektywizmu oraz uznawania racji innych dzieci,

- kształtowanie tolerancji i właściwej reakcji na niepowodzenia,

- kształtowanie konsekwencji i wytrwałość w działaniu,

- kształtowanie charakteru i postawy dążenia do sukcesu i samodoskonalenia,

- czerpanie radości i zadowolenia grą w warcaby.

Formy pracy:

- praca indywidualna,

-zajęcia w parach,

- zajęcia w zespołach czteroosobowych.

Metody pracy:

- słowna: objaśnienia, instrukcje, reguły gry,

- zadań stawianych do wykonania,

- samodzielnych doświadczeń dzieci,

- stopniowanie trudności.

 

 

Program koła warcabowego na okres wrzesień 2019 r - czerwiec 2020 r.

 

WRZESIEŃ

Rekrutacja dzieci do koła warcabowego.

PAŹDZIERNIK

 1. Poznanie grupy i możliwości dzieci. Poznanie ogólnych wiadomości o warcabach (plansza, pionki, ustawienia), poznanie słownika.
 2. Demonstracja przyniesionych gier przez dzieci.
 3. Ćwiczenia kształtujące orientację przestrzenną- „Idź w prawo, idź w lewo”.
 4. Ustawienia pionków na planszy-  próba gry zespołowo czterema pionkami.

 

LISTOPAD

 1. „Ułóż tak jak ja”- zabawy odtwórcze, zabawy z osią symetrii.
 2. Poznanie poruszania się pionków warcabowych i damek.
 3. „Wilk i owce”- – zabawy doskonalące sposób poruszania się pionków warcabowych.
 4. „Przeprowadź pionki”- ćwiczenia w poruszaniu się po planszy.

 

GRUDZIEŃ

 1. Zabawy na planszy z pionkami.
 2. Poznanie zasad gry w warcaby.
 3. Rozgrywki w parach.

 

STYCZEŃ

 1. Zapoznanie z ruchami: damy i pionki- nauka racjonalnej gry damką.
 2. Bicie wielokrotne. Damka.
 3. Utrwalenie zasad gry w warcaby – rozgrywki w parach.
 4. Gra na fuchy. „Fuch i ruch”- poznanie nowej zasady.

 

LUTY

 1. Poznajemy co to jest remis, remis z przewagą, nie rozstrzygnięta gra.
 2. Mata do kodowania- gra zespołowa.
 3. Gry drużynowe na dużej planszy.
 4. Utrwalamy wiadomości z poprzednich zajęć- rozgrywki w parach.

 

MARZEC

 1. Doskonalenie umiejętności gry w warcaby.
 2. Gra fair play (uczciwa gra nawet za cenę porażki, każda gra zaczyna się i kończy podaniem dłoni).
 3. Dzień otwarty- w zajęciach koła mogą wziąć udział dzieci, które znają zasady gry a nie uczęszczają na koło warcabowe(zgłoszone przez nauczycieli z grupy IV i V).
 4. Doskonalenie gry- gra  pionkami i damkami.

KWIECIEŃ

 1. Turniej wewnątrzprzedszkolny- gra z paniami z naszego przedszkola.
 2. Zorganizowanie turnieju wewnątrzprzedszkolnego- gra z  dziećmi na terenie przedszkola.
 3. Dalsze doskonalenie techniki gry.
 4. Zorganizowanie turnieju międzyprzedszkolnego- gra z kolegami z innych przedszkoli.

MAJ

 1. Turniej rodzinny- zaproszenie rodziców do wspólnej zabawy.
 2. Nieprawidłowości podczas gry w warcaby.
 3. Utrwalamy poznane już wiadomości i stosujemy je w praktycznym działaniu.

CZERWIEC

 1. Warcaby podwórkowe- rozgrywanie gry na podwórku z wykorzystaniem naturalnych okazów- kamieni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warcaby rok szkolny 2018/19

Prowadząca: mgr Anna Jacewicz

Cel główny: rozbudzanie zainteresowania grą w warcaby, jako sposobu spędzania wolnego czasu z rodziną i kolegami

Cele szczegółowe: - poznanie zasad gry

                               - przestrzeganie i stosowanie się do zasad gry

                               - okazywanie szacunku dla przeciwnika

                               - uczenie się na własnych błędach

    Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Czas trwania jednego zajęcia nie przekracza 1 h i jest uzależniony od możliwości percepcyjnych dzieci. Zajęcia są prowadzone metodą ćwiczeń, zadań stawianych dziecku, instrukcji i objaśnień. Nauka reguł gry odbywa się z uwzględnieniem zasady stopniowania trudności i poznawania kolejno etapów gry w warcaby. 
kola