tu kiedyś będzie logo przedszkola
Przedszkole Samorządowe nr 56
ul. Gen. J. Hallera 38
15-814 Białystok
tel.: 85 654 42 48

Przedszkole Samorządowe nr 56 w Białymstoku
X

 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 56

w BIAŁYMSTOKU

zaprasza do wzięcia udziału

w

   XVII Edycji Konkursu Plastycznego

O ZASIĘGU MIEJSKIM

 

 

„BAJKI W  ZIMOWEJ  SZACIE”

 

 

 

www.ps56.bialystok.pl

tel. 85 654 42 48

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

    I. CELE KONKURSU:

  • promowanie dziecięcych uzdolnień plastycznych,
  • poznanie literatury dziecięcej z  innych krajów Europy,
  • rozwijanie inwencji twórczej dzieci podczas poszukiwania  różnorodnych rozwiązań plastycznych,

      -    integracja najmłodszego pokolenia z różnych  środowisk.

 

    II.WARUNKI UCZESTNICTWA:

      1. Konkurs adresowany jest do dzieci  w wieku 3 - 6 lat.

      2. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną pracę     

           wykonaną dowolną techniką w formacie A4 lub A3.

3. Wykluczone są prace zbiorowe.

4. Prace powinny być oprawione w passpartu.

4. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić dane:

          - imię, nazwisko i wiek autora pracy,

          - imię i nazwisko nauczyciela,

    - nazwę, adres,  telefon placówki,

 5. Prace plastyczne nie będą podlegały zwrotowi.

 

    III.PRZEBIEG KONKURSU:

1. Prace konkursowe prosimy dostarczyć w terminie do

31.01.2020 r. na adres przedszkola.

2. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora
     konkursu.

      3. O wynikach konkursu biorący w nim udział zostaną  

          poinformowani mailowo.

      4. Autorów nagrodzonych prac zaprosimy na wernisaż.
         

 

 

 

Organizatorzy konkursu:

Dorota Borowska

Agnieszka Szkiłądź

Elżbieta Gaca

Agnieszka Ufniarska

 

zamknij

Zapraszamy dzieci (biorące udział w rekrutacji na rok szkony 2013/2014) wraz z opiekunami na zajęcia integracyjne we wszystkie piątki w okresie rekrutacji, w godzinach od 9.00 do 10.30.


Witamy na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego nr 56 w Białymstoku!                                                                                                     Zapoznaj się z naszą ofertą i wstąp w nasze szeregi - SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!